7,5 % aastas

Säästude säilitamise ja juurdekasvatamise küsimus on tänapäeval ülimalt aktuaalne. Kuidas aga valida kõigist mitmekesistest pakkumistest kõige kasulikum investeerimise variant? Üks levinuimatest vabade vahendite summa kasvatamise viisidest on rahaline deposiit hoiu-laenuühistusse (edaspidi HLÜ).

Muidugi, nii pangad kui ka muud äriühingud pakuvad mitmesuguseid hoiudeposiite. Kuid nendega võrreldes on hoiustel Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistus mitu vaieldamatut eelist.

 

Hoiuste intressi kalkulaator

Arvutage välja oma hoiuste intress!

Teie brutotulu kuus* = 187.50

Teie brutotulu aastas* = 2 250.00

* summa ilma tulumaksu maha arvestamata

1. Kõrgem tulusus

Hoiuse võrdlustabel

 

Kõige tähtsam eelis, tänu millele tegelikult tasubki mõelda investeeringu üle. Tõepoolest on hoiuste tulusus tingimustel, mida pakub Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu, kõrgem võrreldes deposiitidega ja pensionifondidega teistes kommertspankades.

2. Usaldusväärsus ja garantiid

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu (HLÜ) tegevust reguleeritakse ja teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Toimub igakuine aruandlus Eesti Keskpangale.

Eesti Arengu HLÜ-l on loodud garantiifond, mis moodustab 01.06.2017 seisuga 707 000 eurot.

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu hoiustab kohustuslikku reservi Eesti Pangas.

31.12.2016 seisuga moodustab Eesti Arengu HLÜ registreeritud osakapital 256 640 eurot.

Iga aasta viiakse Eesti Arengu HLÜ-s sõltumatu litsentseeritud audiitori poolt läbi kohustuslik audiitorkontroll.

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu väljastab laene vaid usaldusväärsetele partneritele, eelkõige ЕRЕ Gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kes investeerivad saadud laenud suure tootlikkusega elamukinnisvara arendamisse ja stabiilse rahavooga rendikinnisvarasse.

ERE Gruppi kuuluvatele ettevõtetele on Krediidiinfo ja Bisnode väljastanud krediidireitingud AAA ja AA.

Konservatiivne investeerimispoliitika on loonud Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistul tasakaalustatud varade portfelli, mis tagab meie investoritele stabiilse vahendite laekumise ning kindlustunde tuleviku ees.

Сравнительная таблица годовой прибыли в процентах по вкладам в различных банках и Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu

3. mugavus ja kliendi aja kokkuhoid

Teil pole vaja laveerida investeerimistoodete mitmekesisuses. Pole vaja kulutada aega ja jõudu selleks, et püüda mõista aktsiaturgu, hoida silm peal valuutade noteeringutel, muretseda pensionifondide languse pärast ja näiteks jälgida väärtmetallide hindade kõikumist. On piisav, kui sõlmite lepingu Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistuga, et pidevalt saada stabiilset täiendavat tulu.

Hoiuste ja väljamaksete suurus

Hoiused Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistusse algavad summast 1000 €. Minimaalne hoiustamisperiood on üks aasta. Hoiuse puhul alates 100 000 € ja üle selle pakume eritingimusi.

Intresside väljamakse hoiustelt toimub kas igakuiselt või hoiustamisperioodi lõpul.

Tabelis on esitatud näited tulususe kohta hoiustelt võrreldes kommertspankade pakkumistega.

Arvud räägivad ise enda eest: hoiused Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistus toimivad tõhusamalt kui kommertspankades.

4. Dokumentatsioon

2017.a. Majandusaasta aruanne

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade 11.06.2018

2016.a. Majandusaasta aruanne

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade 15.05.2017

2015.a. Majandusaasta aruanne

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade 02.05.2016

Erakorralise koosoleku kokkukutsumise teade 14.10.2015

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade 05.05.2015

Üldkoosoleku protokoll 05.05.2015

2014.a. Majandusaasta aruanne