Investeerimislaen

Investeerimislaen on mõeldud keskmise pikkusega või pikaajaliste projektide rahastamiseks.

Ettevõtte kasvu jaoks on oluline teha investeeringuid. Investeeringud ettevõtte omakapitalist on ettevõttele kulukad, kuna nõuavad ettevõtte igapäevases kasutuses vajalikku raha. Seega on investeeringuid otstarbekas teha laenu abil. Investeerimislaenu eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust teha investeeringuid põhitegevust halvamata.

Oleme erinevalt pankadest nõus pakkuma terviklikku investeeringu finantseerimist ehk oleme nõus projekte ka ilma omaosaluseta finantseerima.  Olenevalt projektist võime rahastada ka panga poolt finantseeritava investeerimislaenu omaosalust.  Vajadusel kaasame laenu analüüsiks rahvusvahelisi konsultante ja eksperte väljaspoolt gruppi. Finantseerime ainult keskmisi ja suuri ettevõtteid, mille bilansimaht on vähemalt miljon eurot ja minimaalne käibe maht alates 2 miljonit eurot.  Laenuvõtja peab olema tegutsenud vähemalt 5 aastat. Kõikidele meie poolt väljastatavatele laenudele seatakse tagatised.

  • Laenud ettevõtte investeeringute tegemiseks. Ettevõtetele tootmisvahendite soetamiseks vajalik laenukapital. Tagatisena kinnisvara.
  • Tervikliku äriprojekti elluviimiseks
  • Mezzanine laenud
  • Omakapitali laenud – omakapitali finantseerimiseks mõeldud laenud

 

Tingimused

  • Summa – alates 500 000 eurot
  • Tagatise liik – hüpoteek, kommertspant, osade/aktsiate pant, omaniku käendus
  • Laenuintressi pakkumine on individuaalne
  • Lepingutasud -1% lepingutasu, 1% lepingu ennetähtaegne lõpetamine
  • Laenu pikkus – kuni 5 aastat