Juriidilised teenused

Esindame ja kaitseme teie huve ning leiame teie muredele võimalikult kiire lahenduse!

Tänapäeval on kinnisvaramaastikul toimuv keerulisem kui kunagi varem – muutunud ja kasvanud on kinnisvaravaldkonda reguleerivate õigusaktide hulk, avardunud on üksikisiku laenuvõtmise võimalused, hinda on läinud jatkusuutlik lähenemine ja kinnisvara kreatiivne taaskasutus.

Muutunud ei ole aga tõsiasi, et kõik kinnisvaraga tehtavad tehingud on seotud potentsiaalsete riskidega.

Selleks, et teha mõistlikke otsuseid ei piisa maksustamise reeglite pealiskaudsest tundmisest – mõista tuleb ka kinnisvara valdkonna õigusaktide omavahelisi seoseid, võlaõigust, asjaõigust, pärimisõigust ja vahel isegi kohtulahendeid.

Me ei paku teile mitte üsknes teenuseid, vaid ka kindlustunnet teie vara osas. ERE GRUPP pakub oma klientidele ka kinnisvaraalast õigusabi teenust.

Juriidilist teenust osutab jurist Svetlana Sorokina (Õigusteaduse magister).

 • 2001 – 2008 Notari abi
 • 2009 – 2011 Kohtutäituri abi
 • al 2014 – ERE GRUPP jurist

Peamised kompetentsivaldkonnad:

 • Lepinguõigus
 • Ehitusõigus
 • Perekonnaõigus
 • Asjaõigus
 • Pärimisõigus
 • Äriõigus
 • Täitemenetlus
 • Tarbijakaitse
 • Korteriühistute tegevus

Svetlana Sorokina omab laiapõhjalist õigusalast haridust ning tal on üle kümne aasta pikkust õiguspraktika kogemust. Ta on valmis pakkuma üldist õigusalast konsultatsiooni ning esindama kliente tehingutega seonduvatel läbirääkimistel, suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning vaidluste lahendamisel kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses. Svetlana suhtleb klientidega vahetult ja tunneb end kindlalt nii eesti kui vene keeles.

JURIIDILISED TEENUSED:

 • Nõustamine ja dokumentide õiguslik analüüs
 • Juriidiliste dokumentide koostamine
 • Klientide esindamine kohtus ja kohtuväliselt
 • Juriidiliste dokumentide tõlge (eesti-vene, vene-eesti)
 • Võlanõustamine ja võlgnevuste sissenõudmine
 • Äriregistriga seotud toimingute ettevalmistamine ja läbiviimine