Käibekapitalilaen

Kui on vajadus teha lühiajaline investeering või on tegemist hooajalise projektiga, on neid tegevusi tihti vaja laenu abil finantseerida.

Nimetatud projekte või oste saab finantseerida käibekapitali laenuga, mis on mõeldud just lühiajaliste finantseeringute jaoks.Antud laenu klientideks on tihti kasvufaasis olevad ettevõtted, kellel oma äri arendamiseks ja kiireks kasvuks käibevahendeid napib.

Just käibekapital aitab suurendada selliste ettevõtete müügikäivet ning teenida ettevõttele tulu. Ettevõtte kasvumootorit ei tohi seisata. Läheneme igale kliendile personaalselt. Vajadusel kaasame laenu analüüsiks rahvusvahelisi konsultante ja eksperte väljastpoolt gruppi.

Finantseerime ainult keskmisi ja suuri ettevõtteid, mille bilansimaht on vähemalt miljon eurot ja minimaalne käibe maht alates 2 miljonit eurot.  Laenuvõtja peab olema tegutsenud vähemalt 5 aastat.

Kõikidele meie poolt väljastatavatele laenudele seatakse tagatised.

  • Laenud ettevõtte käibekapitali. Lühiajalised investeeringud seadmetesse, mille tasuvusaeg on lühike
  • Hooajaliste kaubavarude soetamine
  • Lühiajaline varude finantseerimine
  • Investeeringud kinnisvara arendusse.  Laen kinnisvara arenduse jaoks ostetud/ostetava kinnisvara tagatisel.
  • Sildfinantseerimine kinnisvaratehingute jaoks

Tingimused

  • Summa – alates 100 000 eurot
  • Tagatise liik – hüpoteek, kommertspant, osade/aktsiate pant, omaniku käendus
  • Laenuintressi pakkumine on induviduaalne
  • Lepingutasud -1% lepingutasu, 1% lepingu ennetähtaegne lõpetamine
  • Laenu pikkus- kuni 1 aasta