Kõik autori Mila postitusi

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu: Maksueksituste vältimiseks on targem pöörduda spetsialisti poole

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhtkond on veendunud, et uute nõuete korrektseks täitmiseks maksuvaba miinimumi arvestamisel peavad Eesti elanikud spetsialistide poole pöörduma.

Uue seaduse kohaselt peab iga maksumaksja, kaasa arvatud töötavad pensionärid, tegema 2018.aasta alguseks oma oodatava tulu põhjal otsuse, millises ulatuses ta kasutab igakuiste väljamaksete puhul maksuvaba miinimumi.

Nagu märgib Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juht Maksim Sorokin, võeti vastu täiendav maksumuudatus. Uue dokumendi kohaselt on töötavatel pensionäridel, kes saavad nii pensioni kui töötasu, õigus arvestada maksuvaba tulu kahes kohas ja esitada avaldus konkreetse maksuvaba summa kohta nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale.

Kui inimese kuusissetulek ei ületa 1200 eurot, on maksuvaba miinimum 500 eurot. Neile, kelle tulu ületab 2100 eurot kuus, ei kehti maksuvaba miinimum ja kõigil ülejäänutel tuleb arvutada oma maksuvaba miinimum valemi abil, millega saab tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhi Maksim Sorokini sõnul tuleb oma tulu arvutamisel olla äärmiselt tähelepanelik. „Küsimus on selles, et tuluna läheb arvesse praktiliselt kõik: palk, pension, hoiuste intressid, kinnisvaralt saadav üür, koondamishüvitis, töötuskindlustuse väljamaksed jne. Erandiks küll stipendiumid, töövõimetoetus ja töötutoetus. Seetõttu soovitame vigade vältimiseks konsulteerida spetsialistiga, kes oskab täpselt välja arvutada maksuvaba miinimumi, ütles Sorokin.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu rõhutab, et hoiuste intresside väljamaksed arvestatakse aastatulu hulka, kuid avaldust maksuvaba miinimumi arvestamiseks ei saa hoiu-laenuühistule esitada, kuna miinimumi rakendab vaid tööandja. Siin tuleks teada, et vastavalt tulumaksuseadusele peavad hoiu-laenuühistud tulumaksu kinni ja kannavad selle Maksu- ja Tolliametile üle intresside väljamaksmisel ning selline kord jääb kehtima ka uue seaduse jõustumisel.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu spetsialistid pööravad tähelepanu ka sellele, et tuluna lähevad arvesse kolmanda pensionisamba väljamaksed. Kui pensionäri kuusissetulek ületab seetõttu 1200 eurot, tasub tal põhjalikult mõelda, kuidas on optimaalne kolmanda samba väljamakseid kasutada: võimalik on ühekordne väljamakse või olemasoleva summa jagamine mitmele aastale.

 

Lisainfo:

Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee
www.ere.ee

 

Meedia meist:

ADAUR

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu: Pangad püüavad vältida kinnisvaraturu ülekuumenemist

delfi

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu spetsialistide andmetel võitlevad pangad edukalt kinnisvaraturu ülekuumenemisega, kuigi laenude intressimäärad on endiselt madalad. 2016. aastal lükkasid pangad tagasi enam kui kolmandiku laenutaotlustest ning 10% taotlusi rahuldati väiksemas mahus.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimehe Maksim Sorokini sõnul aitab mõningane eluasemelaenude protsendimäära kasv kaasa laenuportfelli kasvu aeglustumisele. „Kui kolm-neli aastat tagasi kasvas väljastatud eluasemelaenude maht 19-21% aastas, siis mullu oli see näitaja tagasihoidlikum – kõigest 10%,“ teatas Sorokin.

Vaatamata kinnisvarahindade kasvule, mis viimastel aastatel oli stabiilselt ligikaudu 8%, kinnisvaraturu ülekuumenemist Eestis tõenäoliselt ei tule. „Kommertspangad on viimasel ajal karmistanud oma nõudeid tagatise suuruse ning laenude summa ja tähtaja osas. Rõõmustab see, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teates, et Eestis hüpoteeklaenude valdkonnas rakendatavaid finantsjärelvalve meetmeid võib pidada piisavaks ja adekvaatseks stabiilsuse säilitamiseks laenuturul,“ märkis Maksim Sorokin.

Sealjuures on Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juht kindel, et tänane kinnisvaraturu kasv on tingitud ajutistest asjaoludest. „Praegu võime näha kiiret palgakasvu, elanikkonna koondumist suurtesse linnadesse ning 80-ndate lõpus sündinud inimeste väljumist turule. Kuid arvestades pankade laenupoliitika karmistumist, on ettevõtlus sunnitud otsima alternatiivseid rahastamisvõimalusi, näiteks, hoiu-ja laenuühistutes,“ teatas Maksim Sorokin.

 

 

Lisainfo:

Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee
www.ere.ee

 

Meedia meist:

DELFI

Tänu Eesti Arengu Hoiu-laenuühistule muutub kadunud inimeste otsimine lihtsamaks

2017. aasta kevadel ja suvel pakkus Eesti Arengu Hoiu-laenuhistu rahalist abi Sihtasutusele Kadunud, mis juba kaheksa aastat aitab korraldada ja viia läbi kadunud inimeste otsinguid. Sellise koostöö tulemusel said fondi aktivistid uuendada otsinguoperatsioonide läbiviimiseks vajaliku professionaalse varustuse ning viia läbi koolieelikutele suunatud õppeprogrammi.

Nimelt õnnestus ehitada allveekaamera, mis lubab uurida tiike ja väikseid järvi.  Tehnilisel poole pealt jälgisid kaamera monteerimist Tartu klubi Maremark professionaalsed sukeldujad.

Lisaks oli soetatud uus generaator, mille tehnilised näitajad vastavad Päästeameti nõudmistele ning oli tellitud spetsiaalne metalliotsija, mis lubab avastada kadunud inimeste riiete metalldetaile isegi läbitamatus poris.

Ning lõpuks viidi Päästeameti poolt korraldatud laste metsalaagris Soomaal läbi koolieelikutele suunatud õppeprogramm, kus käsitleti ohutuse küsimusi looduses viibimise ajal. Ürituse raames kõlanud loengute alusel luuakse lähimal ajal õppevideo, mis saadetakse koolidele.

Iga aasta läheb Eestis kaduma kümneid inimesi: nii pensionäre kui lapsi. Tihtipeale puuduvad riiklikel struktuuridel rahalised vahendid ja inimjõud, et viia läbi suuremahulisi otsinguoperatsioone ning kadunud inimesi tuleb otsida sugulastel ja lähedastel. Just sellepärast on meie arvates oluline toetada ühiskondlikke organisatsioone, mis aitavad meeleheites sugulastel otsida kadunud inimesi

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu: Eesti kinnisvarahinnad kasvavad kaks korda kiiremini kui Leedus

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu spetsialistide andmete kohaselt on viimased kuus aastat elamukinnisvara hinnad Eestis kasvanud kaks korda kiiremini kui Leedus ning poolteist korda kiiremini kui Lätis. Kui 2010.—2016. aastal keskmine kasvutempo Eestis oli 8,2% aastas, siis Lätis ja Leedus oli see näitaja vastavalt 5,2% ja 3,8%.

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu juhatuse liikme Maksim Sorokini sõnul arengud elamukinnisvara turul Baltimaades on viimastel aastatel olnud ebaühtlased. „Lähtepunktiks võib lugeda 2007.-2008. aastal kujunenud majandusolukorda, kui paari aastaga kukkusid kinnisvarahinnad Baltimaades 35-45%. Kui Eestis toimub taastumine suhteliselt dünaamiliselt, siis Läti ja Leedu on tänaseks alles poolel teel buumiaegse tasemeni,“ teatas Maksim Sorokin. Tema sõnul tähendab taoline olukord lisavõimalusi investoritele. „Me jälgime pidevalt olukorda naaberriikides ning tegeleme investeerimismahtude suurendamisega,“ teatas Sorokin.

Eurostati andmetel Kesk- ja Ida-Euroopas konkureerivad meiega kinnisvarahindade kasvu osas ainult Tšehhi ja Ungari, kus aasta keskmine näitaja ületas samuti 8%. Enamuses regiooni riikides, sh Slovakkias, Bulgaarias ja Rumeenias jäi kasv 3-4% piiridesse, aga Poolas, Sloveenias ja Horvaatias hinnad ei ole masu ajast praktiliselt tõusnud. Kasvu on täheldatud alles paaril viimasel aastal ning selle tempo ei ületa 1-2%.

Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu juhatuse liige Maksim Sorokin märkis, et samas on enamuse regiooni riikide kinnisvaraturul 2016. aastal täheldatud hinnakasvu hoogustumist. „Põhjus peitub mitte ainult majanduse elavnemises, vaid ka suurenenud välisinvesteeringutes kinnisvarasse,“ on Sorokin kindel. Samas on ta veendunud, et lähiaastatel jõuavad Läti ja Leedu meist elamukinnisvara hindade kasvu poolest ette. „Lätis ja Leedus on piisavalt kasvuruumi,“ teatas Sorokin.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

Eesti Arengu HLÜ toetab rahandusministeeriumi plaane tugevdada kontrolli HLÜ tegevuse üle

Eelmisel nädalal teatas rahandusministeerium oma kavatsusest üle vaadata Eesti hoiu-laenuühistute (HLÜ) tegevuse reguleerimise skeemi, pakkudes turuosalistele 31. oktoobriks esitada oma visioon olukorrast. Nagu teatas Eesti Arengu HLÜ juhatuse esimees Maksim Sorokin, on rahandusministeeriumi selline algatus igati tervitatav.

ERE Grupp usub, et hoiuste turvalisuse tagamise probleemi aitaks lahendada Eesti Panga juhatuse all loodava erikindlustusfondi loomine, kus hoitaks 2,5% kõigi riigis registreeritud HLÜ-de hoiustest, st seadusandluses sätestatud kohustusliku garantiifondi vahenditest pool. Kui mõnel turuosalisel tekivad finantsprobleemid, saaks osa sellise fondi vahenditest kasutada intressivaba laenuna raskustes ühistule. Meie ettevõte esitas sellise ettepaneku juba aprillis 2017.

Väärib meenutamist, et praegu, vastavalt hoiu-laenuühistute seadusele on iga ühistu kohustatud kandma igal aastal 20% netopuhaskasumist oma reservkapitali, samuti hoidma 5% oma liikmete hoiuste mahust garantiifondis erapangakontodel.

Lisaks hõlmavad meie ettepanekud HLÜ turu reguleerimise karmistamiseks hoiu-laenuühistute põhikirjajärgse kapitali minimaalmahu suurendamist 25000 eurolt 100000 euroni.

Loodame, et rahandusministeerium kaalub meie ettepanekuid uue seaduseelnõu koostamisel, mis muudaks olukorra HLÜ turul läbipaistvamaks.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

 

ERE Grupp: valitsusel on vaja tegeleda Ida-Virumaa arengukavaga

delfi

Ettevõtte ERE Grupp juhtkonna hinnangul peab Eesti valitsus tegelema keskmise suurusega ettevõtete toetamisega ja investeeringukava koostamisega Ida-Virumaa piirkonna arenguks. ERE Grupi spetsialistid on veendunud, et kava peab hõlmama mitte ainult taristuprojektide arendamist, vaid ka maksusoodustusi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

ERE Grupi juhatuse esimees Maksim Sorokin on veendunud, et seni ei ole suudetud avada kogu Kirde-Eesti potentsiaali. “Ida-Virumaa on ainulaadne piirkond juba olemasoleva suurettevõtete süsteemiga, kuid keskmise suurusega ettevõtted sageli ei saa riigi ametivõimudelt vajalikku toetust,” – ütles Sorokin. Tema sõnul tuleb keskenduda abi andmisele ettevõtetele, mis tegelevad logistikaga, põlevkivi-keemiauuringutega ning innovatsiooniga energeetika valdkonnas.

“Kui rääkida kindlatest meetmetest selliste ettevõtete toetamiseks, siis see ei pruugi ainult olla stardikapitali eraldamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt EAS, vaid ka maksusoodustused või alade võimaldamine tegevusteks soodsatel tingimustel,” – ütles Maksim Sorokin. Lisaks peab ettevõtetele tema arvates osutama abi projektide kirjutamisel ELi fondidest toetuste saamiseks.

“Tänase seisuga on näiteks võimalus saada vahendeid ELi struktuuri- ja investeeringufondidest ettevõtte arenguks ja uuteks teaduslikeks lahendusteks, aga väikeste ettevõtete juhtidel Eesti kirdeosas sageli puudub pädevus nõuetekohaseks projekti kirjutamiseks ja vastava taotluse esitamiseks. Selles osas võiks riik pakkuda ettevõtetele teatavat tuge,”- ütles Sorokin.

Hiljuti sai teatavaks, et riikliku investeeringukava koostamine Ida-Virumaa arenguks on toppama jäänud valitsuses tekkinud erimeelsuste tõttu, mis on seotud rahastamise küsimustega. Sellest teatas kuu algul ajaleht Postimees viitega väljaandele Põhjarannik.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

 

Meedia meist:

DELFI

 

ERE Grupp viis ellu Tartu Lastekliinikumi patsientide unistused

mup-logo

Tänu ERE Grupi toetusele korraldati mai kuus Tartu Lastekliinikumi väikeste patsientide ja nende emade jaoks imeline teadusshow kuulsa näitleja Märt Avandi osalusel.

Lapsepõlv on meist igaühe kõige eredam eluperiood. Seetõttu peab ERE Grupp tähtsaks kinkida rõõmu minuteid haigetele lastele, kel on niivõrd sageli puudu positiivsetest emotsioonidest ja eredatest muljetest. Alates Märtsist 2017 toetame heategevusfondi Minu Unistuste Päev, mis tegeleb raskelt või krooniliselt haigetele lastele abi korraldamisega. Tänu sellele koostööle said Tartu Lastekliinikumi väikesed patsiendid võtta osa põnevast showst.

Pidu algas suure tralliga, väikeste laste rõõmsa naeru saatel. Lapsed said oma silmaga näha kuivõrd põnevad saavad olla tõelised teaduslikud eksperimendid. Küll aga peamiseks kingituseks lastele ja nende emadele oli peole tulnud kuulus näitleja Märt Avandi, kes hea meelega jagas vastuseid igasugustele küsimustele.

E2-3_huge E3-3 E7-2

 

 

 

 

 

 

Heategevusfondi Minu Unistuste Päev peamine ülesanne on täita raskelt või krooniliselt haigete laste individuaalseid unistusi ja ERE Grupi toetusel sai ellu viidud veel ühe haige lapsega perekonna kauaaegne unistus – külastada Linnanmäki lõbustuspargi Helsinkis. Me loodame väga, et sellised eredad päevad annavad lastele jõudu võitluseks haigusega.

ERE Grupp aitab regulaarselt ka lastekodude kasvandikke. Nõnda näiteks külastasid aastal 2015 Haiba Lastekodu lapsed ja Viimsi Perekodu kasvandikud ERE Grupi toetusel lavastust „Pipi Pikksukk“ Rahvusooperis Estonia. Aastal 2014 said ostetud koolitarbed Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele ning samuti korraldasime nendele mustkunstniku esinemise. Aastal 2013 kinkisime kodutehnika komplekti Tallinna Lastekodu Mustamäe Keskuse imikute ja puuetega laste majale. Aastal 2012 korraldasime haridus-meelelahutusürituse Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele.

ERE Grupi peamised hetegevuse suunad on lapsed ja sport.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

 

Üritusest täpsemalt:

Emadepäev Tartu Lastekliinikus

ERE Grupp: hoiuste turvalisuse tagamiseks on Eestis vaja luua kindlustusfond

postimees

Hoiu-laenuühistute (HLÜ) kiiresti kasvava turu tingimustes on Eestis vaja luua kindlustusfond võimalike kriisiolukordade ennetamiseks, arvab Eesti Arengu HLÜ juht ja ERE Grupi juhatuse esimees Maksim Sorokin. Tema sõnul suudaks see samm koos HLÜ-de nõuete karmistamisega aidata tagada hoiustajate raha säilimine.

Praegu on hoiu-laenuühistu seaduse kohaselt iga ühistu  kohustatud kandma igal aastal 20% puhastulu oma reservkapitali, samuti hoidma 5% oma liikmete hoiuste mahust garantiifondis erapankade kontodel. Siiski nendest nõuetest ERE Grupi hinnangul ei piisa hoiuste täieliku turvalisuse tagamiseks. Sorokin usub, et seda probleemi aitaks lahendada spetsiaalne kindlustusfond Eesti Panga haldusalas, kus hoitaks kõigi riigis registreeritud HLÜ-de 2,5% varast, mis on pool garantiifondi kohustuslikest vahenditest.

“Kui ühel turuosalisel tekivad rahaprobleemid, saab osa sellise fondi vahenditest kasutada intressivaba laenuna raskustes ühistule”, ütles Sorokin. Seejuures peab sellise fondi loomisega tema sõnul kaasnema uute seadusandlike nõuete kehtestamine hoiu-laenuühistutele.

“Juba 2017. a. veebruaris esitas ERE Grupp kava HLÜ turu reguleerimise karmistamiseks. Peamised ettepanekud: hoiu-laenuühistute osakapitali minimaalse summa suurendamine 25000 eurolt 100000 eurole, samuti liikmete arvu nõuete karmistamine sellistes ühistutes,” teatas Sorokin. ERE Grupi juhi hinnangul peaks nende arv kasvama vähemalt 50 inimeseni.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

Meedia meist:

Postimees

ERE Grupp aitab kaasa kadunud inimeste otsingutele

2017 aasta aprillist toetab ERE Grupp fondi „Kadunud SA“, mis tegeleb teadmata kadunud inimeste otsingutega. ERE Grupi toetusel soetab fond uusi seadmeid otsinguoperatsioonide tõhusaks läbiviimiseks.

Igal aastal kaob Eestis kümneid inimesi – nii pensionäre kui ka lapsi. Sageli ei jätku ametlikel organisatsioonidel inim- ega finantsressursse suuremahuliste otsinguoperatsioonide läbiviimiseks ning kadunute otsimine jääb nende sugulastele ja lähedastele. Sellel põhjusel peame oluliseks osutada toetust ühiskondlikele organisatsioonidele, mis tulevad appi kadunud inimeste meeleheitel sugulastele.

Juba kaheksa aasta vältel aitab fond „Kadunud SA“ otsinguoperatsioonide korraldamisel ja läbiviimisel ning samuti viib läbi koolitusüritusi, mille teemad varieeruvad ohutusreeglitest metsade külastamisel kuni võitluseni inimkaubanduse vastu.

Meie rahalisel toetusel soetab fond uusi professionaalseid seadmeid teadmata kadunute inimeste tõhusaks otsinguteks: veealune kaamera siseveekogude uurimiseks, kütusel töötav elektrigeneraator ning samuti professionaalne metalliotsija. Lisaks viiakse läbi koolieelikutele mõeldud seminar, mis on pühendatud ohutu käitumisele looduses.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

Hoiu-laenuühistu muutub väärt alternatiiviks pensionifondile

 

 

 

ERE Grupi spetsialistide arvates võib plaanitud pensionireform, mille tulemusel pensioni esimest sammast hakatakse arvestama tööstaaži, mitte aga sissetuleku alusel, nagu seda tehakse praegu, põhjustada töötajate palkade külmutamist erasektoris ning võib tulevikus mõjutada negatiivselt nende pensionide suurust.

ERE Grupi juhatuse esimehe Maksim Sorokini sõnul paneb pensionikindlustuse esimese samba sidumine töötaja tööstaaži suurusega sisuliselt mõtlema töötajate palkade tõstmise otstarbekohasusele. Kui varem põhjustas töötasu tõstmine sotsiaalmaksu väljamaksete suurendamise ehk mõjutas otse pensioni põhiosa suurust tulevikus, siis uus pensionisüsteem sunnib inimesi otsima uusi võimalusi muretu vanaduspõlve kindlustamiseks. Sellises olukorras on mõtet kaaluda alternatiivseid pensioniks säästmise võimalusi, sest pensionifondide tulususe protsendid jäävad samuti üsna madalaks

„Üheks selliseks võimaluseks on tänapäeval populaarsust koguvad investeerimised hoiu-laenu ühistutesse (HLÜ). Peamine põhjus on selles, et nende tulusus on klassikaliste pensionifondide näitajatest kõrgem,“ ütles Maksim Sorokin.

Tema sõnul on iga hoiustaja peamiseks eesmärgiks saavutada oma investeeringute suurim tõhusus. Kasulikum on investeerida mitte osa palgast vaid dividendid, sest need ei ole maksustatavad sotsiaalmaksuga. Ka tavatöötaja võib olla dividendide saaja. Selleks võib firmaomanik anda töötaja käsutusse osa ettevõtte aktsiatest või osakutest palga tõstmise asemel ning maksta talle igal aastal dividende, mida töötaja omakorda võib investeerida kõige kasumlikumatesse finantsvahenditesse.

„Saades dividende, mida ei maksustata sotsiaalmaksuga, saab töötaja kasutada neid vahendeid säästmiseks. Selline olukord on soodne nii tööandjale, kes saab lojaalse töötaja, kui ka töötajale endale, kes tagab oma vanaduses parema finantsolukorra,“ on Sorokin veendunud.

ERE Grupi juhi sõnul hakkab riskitase investeeringutel HLÜsse tulevikus alanema. Seoses aktiivsuse kasvuga antud finantsturu sektoris, tegime veebruari alguses ettepanekud selle valdkonna läbipaistvuse suurendamiseks ja hoiustajatele täiendavate garantiide pakkumiseks. Kõne all on hoiu-laenuühistute põhikapitali minimaalse mahu suurendamine ning samuti nõuete karmistamine selliste ühistute liikmete arvu suhtes,“ lausus Sorokin.

ERE Grupp on 2005. aastal asutatud ettevõtete grupp, mis tegeleb finantsteenuste ja laenude pakkumise, äriprojektide rahastamise ja kinnisvara investeeringutega. Ettevõtete grupi finantstegevuse valdkonnaks on traditsioonilised ettevõtlusalad – kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus.

 

Lisainformatsioon:
Tel +372 5330 9933
E-post: press@ere.ee

www.ere.ee

Meedia meist:

ADAUR 

ERE Grupp sai heategevusfondi Minu Unistuste Päev kuldseks toetajaks

Märtsist 2017 toetab ERE Grupp heategevusfondi Minu Unistuste Päev, mis tegeleb raskelt või krooniliselt haigete lastele abi korraldamisega. Tänu ERE Grupi osalemisele saab fond viia mitme väikese patsiendi unistused ellu.

Arvame, et lapsepõlv on kõige eredam eluperiood, seepärast peab ERE Grupp oluliseks kinkida rõõmu minuteid haigetele lastele, kellel on sageli puudu positiivsetest emotsioonidest ja eredatest muljetest.

Heategevusfondi Minu Unistuste Päev ülesanne on täita krooniliselt ja raskelt haigete laste individuaalseid unistusi. Lisaks korraldatakse lastele, kes pikemat aega viibivad haiglates või kodusel ravil lõbusaid grupiüritusi. Soovime, et need tooksid rohkesti naeru ja naeratusi.

Väikestele patsientidele on tähtis, et nende unistused saaksid teoks. Loodame, et sellised üritused pakuvad neile tuge.

ERE Grupp aitab regulaarselt ka lastekodude kasvandikke. Nõnda näiteks külastasid aastal 2015 Haiba Lastekodu lapsed ja Viimsi Perekodu kasvandikud ERE Grupi toetusel lavastust „Pipi Pikksukk“ Rahvusooperis Estonia. Aastal 2014 said ostetud koolitarbed Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele ning samuti korraldasime nendele mustkunstniku esinemise. Aastal 2013 kinkisime kodutehnika komplekti Tallinna Lastekodu Mustamäe Keskuse imikute ja puuetega laste majale. Aastal 2012 korraldasime haridus-meelelahutusürituse Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele.